Home

Scopul proiectului „ Formare de calitate la standarde europene pentru asistentii medicali” il constituie dezvoltarea cunoștinţelor,   abilităţilor , competenţelor profesionale, a competenţelor lingvistice și culturale ale celor 35 elevi din anul I si II  de la Școala Postliceală ”EDUNET” Craiova si Școala Postliceală Sanitara ”EDUNET” Bailesti.  Elevii de la calificarea Asistent medical generalist, vor participa la un plasament  european in Italia  în perioada 13 iunie-16 iulie 2016.

Stagiul de practică  se va realiza la OSPEDALE A. CARDARELLI, Campobasso, Italia.

 

Obiective specifice ale proiectului:

1) Formarea si dezvoltarea competenţelor profesionale ale celor 35 de participanti, prevazute in standardele de pregatire profesionala si  curriculumul aprobat prin OMECT nr. 2713/2007:

2) Familiarizarea celor  35 de participanti cu standarde europene in domeniul medical,  dezvoltarea capacitatii de  a lucra într-un  sistem european de sănătate si la formarea  abilitatilor de utilizare a noilor tehnologii medicale moderne;

3) Cresterea   autonomiei şi reponsabilităţii in domeniul profesional, a capacitatii de comunicare profesionala si de   cooperare intr-o echipa medicala multinationala , insusirea unui comportament activ in socitatea moderna, in acord cu valorile si normele europene;

4) Dezvoltarea personala a participantilor,   imbunatatirea competenţelor lor  lingvistice,  a competentelor de  comunicare culturala,  a abilităţilor de lucru intr-o echipa multiculturala si cu pacientii  provenind din alte culturi, a capacitatii lor de adaptare la alt context cultural;

5) Cresterea dimensiunii europene a Scolii Postliceale EDUNET, a  calitatii ofertei de formare a scolii, adapatarea acesteia la standardele europene si la  cerintele de competente din domeniul sanitar European, va avea un impact pozitiv asupra  cresterii gradului de insertie a  absolventilor scolii pe piata nationala si europeana a muncii.

6) Crearea de oportunitati pentru realizarea de schimburi de experienta, a transferulului de bune practici si de modele europene, la stabilirea de noi parteneriate de mobilitate europeana si cooperare transnationala in formarea asistentilor medicali, care va avea un impact pozitiv la nivelul comunitatii VET prin cresterea calitatii formarii asistentilor medicali la nivel local si regional.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s